مقام معظم رهبري: ايمان به خدا ، ايمان به مردم، ايمان به راه وايمان به موفقيت زمينه ساز پيشرفت ملي است.


نوشته شده توسط   | لینک ثابت |